Đóng
ĐAM MÊ KHOA HỌC
ĐAM MÊ KHOA HỌC
Những khóa học dành cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học và công nghệ
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Định hướng đúng đắn về nghề nghiệp trong tương lai
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
Những chương trình trải nghiệm thực tế về khoa học và sáng tạo
TƯ DUY TÀI CHÍNH
TƯ DUY TÀI CHÍNH
Những kiến thức về tư duy tài chính, hướng nghiệp và khởi nghiệp

Về chúng tôi

Junior Startup Vietnam (JSV - Tuổi trẻ Khởi nghiệp) là Dự án Giáo dục quốc tế dành cho trẻ em được ươm tạo và bảo trợ bởi tổ chức quốc tế Junior Achievement (JA), Chương trình học viện mạng Cisco (Cisco Networking Academy - Hoa Kỳ) vườn ươm BK-Holdings… nhằm xây dựng các chương trình đào tạo dành cho học sinh bậc phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12) yêu thích công nghệ thông tin, khoa học sáng tạo và kinh doanh. Với mục đích ươm mầm tài năng công nghệ, đồng thời khởi tạo cho thế hệ trẻ nền tảng kỹ năng của công dân thế kỷ 21, JSV truyền cảm hứng cũng như nâng tầm giá trị cho những ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống.

Đam mê Khoa học
100%
Trải nghiệm Thực tế
100%
Định hướng nghề nghiệp
100%
Về chúng tôi

KỸ NĂNG VÀ TRẢI NGHIỆM

Tham gia các khóa học của JSV, các em học sinh không chỉ có cơ hội được nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học sáng tạo mà quan trọng hơn, đó là cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng của công dân thế kỷ 21 thông qua những trải nghiệm độc đáo và thiết thực.

Kiến thức về khoa học công nghệ
80%
Kiến thức về khoa học sáng tạo
80%
Kiến thức về Tư duy tài chính
70%
Kiến thức về hướng nghiệp và khởi nghiệp
80%
Kỹ năng tư duy phản biện
85%
Kỹ năng phân tích, phán đoán
85%
Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm
80%
Kỹ năng mềm khác
80%
Back to top